PZU reisikindlustuse kampaania “Aga pagas?!!”

PZU reisikindlustuse kampaania “Aga pagas?!!”

Kehtib 06.02 - 18.03.18

Lisatud 05.02.2018, kl. 22.29


PZU reisikindlustuse kampaania “Aga pagas?!!”

Klient, kes sõlmib kampaania perioodil PZU reisikindlustuse lepingu, saab 300 euro väärtuses kaasa tasuta pagasikindlustuse lisakaitse.Kampaaniapakkumine kehtib kindlustus-poliisidele, mis on väljastatud vahemikus 06.02 – 18.03.2018 kaasa arvatud.

Kampaaniapakkumise tingimused:

1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (edaspidi PZU Kindlustus ja/või kampaania korraldaja).2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud.
3. Kampaaniapakkumine kehtib PZU reisikindlustuse lepingutele (poliisidele), mis on sõlmitud PZU reisikindlustuse tingimuste nr 761 alusel (tingimused on kättesaadavad veebiaadressil www.pzu.ee/reisikindlustus/tingimused) kampaania perioodi jooksul.
4. Reisikindlustuse perioodi pikkus ja kehtivusaja algus ei ole olulised - kindlustusperiood võib alata ka pärast kampaaniaperioodi lõppu.
5. Kõikide käesoleva kampaania raames PZU reisikindlustuse tingimuste nr 761 alusel sõlmitud lepingutega on tasuta kaasas pagasikindlustus 300 euro väärtuses (PZU reisikindlustuse tingimuste nr 761 punktis 5 nimetatud kindlustustoode). Poliisil peab olema märgitud pagasi-kindlustuse risk, kuid kindlustusmakset selles ulatuses kaitse eest ei küsita.
6. Punktis 5 nimetatud kindlustustoodet ei ole võimalik asendada mõne teise PZU Kindlustuse poolt pakutava kindlustustootega ega vahetada ümber rahaks.
7. Kampaaniapakkumine kehtib ka suurema pagasikindlustuse hüvitislimiidi valiku korral - 300 euro väärtuses on pagasikaitse kliendile tasuta.
8. Kampaania ei laiene teistele PZU poolt pakutavatele reisikindlustuste tingimustele.
9. Kampaania ajal sõlmitud lepinguid ei saa kindlustusvõtja ilma mõjuva põhjuseta üles öelda.
10. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest PZU kodulehel aadressil www.pzu.ee.
11. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
12. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
13. Lisainfo saamiseks palume pöörduda PZU Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@pzu.ee.
14. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Pärnu mnt 141 või e-posti aadressil info@pzu.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

Lennuinfo