Lennureisija õigused

Euroopa Liit on töötanud välja rea õigusi, et tagada lennureisijate õiglane kohtlemine.

Teie lendu teenindav lennuettevõtja vastutab teie ja teie pagasi eest ning peab arvestama teie õigustega.

Alates 17. veebruarist 2005 kehtivad uued asjakohased EL õigusaktid, mis muu hulgas kehtestavad lennureisija õigused järgmistel juhtudel:

- Lennureisist mahajätmine
- Tühistatud lend
 - Pikad viivitused
 - Pagas
 - Avariist tingitud vigastus ja surm
 - Puhkusepaketi mittevastavus tellitule

Täpsemat infot hüvitiste suuruse ja selle taotlemise korra kohta leiate siit