Pagasireeglid

Reisijal lennule tasuta või tasu eest kaasa võtta lubatud pagasi hulk sõltub valitud lennufirmast, marsruudist ja teenindusklassist ning on ära näidatud piletikinnitusel. Lisaks äraantavale pagasile võib reisijal olla kaasas mõistlikus koguses käsipagasit, mille mõõdud peavad vastama lennufirma kehtestatud tingimustele.

Registreeritud ehk äraantav pagas
 .. on kogu reisija pagas, millele on väljastatud pagasi registreerimist tõendav lipik-
Reisidokumentide, tervisekaartide, röntgeniplaadikeste jms ning kergesti purunevate ja väärtuslike esemete (raha, ehted, äridokumendid) paigutamine registreeritud pagasisse on keelatud!!!

Käsipagas
Reisija võib lennuki salongi üldjuhtudel kaasa võtta maksimaalselt ühe käsipagasi ühiku, millele iga lennukompanii on seadnud mõõtude ja kaalu piirangu. Osad lennukompaniid lubavad lisaks võtta veel käe-, arvuti-, fotoka vms väiksema koti, kuid mitte kõik.

Soovitused:
 * Jälgige lennufirma kaalu- ja mõõdupiiranguid, sest limiidi ületamine tähendab lisatasu. Kui limiidi ületamine on vältimatu, tasub uurida ka teisi võimalusi pagasi saatmiseks – kasvõi posti teel.
 * Eri- või ülemõõdulise pagasi (nt golfivarustus, jalgratas, suusavarustus, surfilaud, lapsevanker jms) puhul uurige täpseid reegleid ning lisatasusid oma lennufirmalt.
 * Varustage pagas nime ja aadressilipikuga ning võimalusel kasutage erimärgistust, mis teeb pagasi teie jaoks kergesti äratuntavaks. See teeb kadumise korral pagasi leidmise märksa kiiremaks.
 * Vältimaks pagasi määrdumist, kahjustumist, lukkude rebenemist või esemete kaotsiminekut pagasist on nutikas lasta pagas enne lennule registreerimist turvakiletada kas lennujaamas või tehke seda ise
 * Pagas ei või sisaldada keelatud esemeid. Teatud pagasi osas (spordivarustus, muusikariistad, lemmikloomad jm) võivad kehtida erinõuded ja neid ei pruugita arvestada lubatud pagasi piirmäära sisse.

Kadunud või rikutud pagas:
Kui Su pagas jääb saabumata või on lennureisi käigus kannatada saanud, esita lennujaama pagasiteeninduses kindlastiavaldus lennufirmale. Pagasiteeninduse töötaja annab kõik vajalikud juhised ning aitab koostada vajalikke dokumente.
Lennufirmad on oma reeglites määranud aja, mille jooksul tuleb kahjustunud või kadunud pagasist teavitada. Erinevate lennufirmade puhul on see erinev, mistõttu tasub see üle kontrollida lennufirma kodulehel.
Kui avastad pagasi või selle sisu kahjustuse või kaotsimineku pärast lennujaamast lahkumist, teata juhtunust esimesel võimalusel lennufirmat teenindavale pagasiteenindusele.

KEELATUD ESEMED
Euroopa Liidus kehtivad ühtsed lennundusjulgestuse alased meetmed ehk et pagas ei tohi mingil juhul sisaldada teatud keelatud esemeid.
Keelatud esemete loetelu leiate siit.

Üks olulisi piiranguid on seoses vedelike transportimisega:
 * kõik käsipagasis olevad vedelikud peavad mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn minigrip kotid).
 * Ülalnimetatud kilekotti paigutatavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on 100ml.
 * Reisijad peavad näitama nimetatud kilekotti julgestusotstarbelise läbivaatuse teostamisel ning kilekott peab olema sel ajal suletud.
 * Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid/kuivi segusid ja survestatud mahutite sisu, nt. hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi.

Ülaltoodust võib teha erandeid, kui vedelik:
- on ette nähtud kasutamiseks reisi jooksul ja vajalik kas meditsiinilisel näidustusel või eridieedi jaoks, kaasa arvatud imikutoit.
- Nõudmise korral tõendab reisija erandi alla kuuluva vedeliku ehtsust;
- on saadud pardakaartide kontrollpunkti taga lennujaama kinnisel alal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud turvakorda, tingimusel, et nimetatud vedelik on pakendatud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest lennujaamast sellel päeval;
- on saadud lennujaama julgestuspiirangualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud turvakorda;
- on saadud muust ühenduse lennujaamast, tingimusel, et kõnealune vedelik on pakitud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest lennujaamast sellel päeval;
- on saadud ühenduse lennuettevõtja õhusõiduki pardalt, tingimusel, et kõnealune vedelik on pakitud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest õhusõidukist sellel päeval.

Endiselt on oluline jälgida, et käsipagasisse ei pakitaks mingeid terariistu (kaasa arvatud maniküürikäärid, küüneviilid, korgitserid jne), sest need konfiskeeritakse! Seega on soovitav kõik teravad esemed panna äraantava pagasi hulka.
Allikas: Wris